woensdag 17 januari 2024

Toelatingsituatie Switch, Geoxe, Safir en Chorus

We willen u graag op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot het lopende herregistratieproces van cyprodinil en fludioxonil in de EU.

  • Jan-2024: Als onderdeel van het routinematige beoordelingsproces van actieve stoffen van de Europese Unie (EU), worden cyprodinil en fludioxonil momenteel geëvalueerd door de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) voordat de Europese Commissie in overleg met de EU-lidstaten een besluit zal nemen over de herregistratie. 
  • Juni-2024: volgende stap in het proces is de publicatie van de officiële EFSA-conclusie die verwacht wordt in juni 2024.Vervolgens zal de EU Commissie een voorstel tot niet-vernieuwen van cyprodinil en fludioxonil opmaken.
  • Maart 2025: Verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2025. de stemming plaatsvindt, Zolang deze stemming niet heeft plaatsgevonden, verandert er niets aan de huidige toelatingen .
  • ? 2025 of 2026: Na de publicatie van de niet-vernieuwing in 2025, zullen de toelatingen van cyprodinil- en fludioxonilbevattende producten ingetrokken worden en komen er waarschijnlijk respijttermijnen voor uitverkoop en opgebruik (naar verwachting voor beiden 6 maanden).

Syngenta staat ​​achter de producten en blijft van mening dat cyprodinil en fludioxonil veilig zijn voor de gezondheid van de mens en het milieu wanneer ze worden gebruikt in overeenstemming met de aanbevelingen op het huidige etiket.

Als cyprodinil en fludioxonil niet worden geherregistreerd, zal dit de bedrijfsvoering voor telers en zaadbedrijven verder beperken. Ook zal dit het risico op resistentieontwikkeling direct verhogen en de opbrengst, en dus de winstgevendheid van de teler, negatief beïnvloeden.

 

Onze merken

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.