Prijs

Vanggewas / Inkuilen 


Vanggewas verplicht als u maïs heeft geteeld op zand- of lössgrond.

Op meerdere manieren kan aan deze verplichting voldaan worden:


Advies vanggewas 2022:

Wij hebben meerdere geschikte zaaizaden in ons assortiment om als vanggewas in te zetten, meerdere soorten Italiaanse raaigrassen, rogge, bladrammans enz.
Uit proeven blijkt dat Tetraploid Italiaans raaigras een betere opbrengst geeft dan diploide italiaanse grassen. Vandaar zijn DLF Danergo en Agristar Italiaans de beste en voordeligste keuze!

  • DLF Danergo Tetraploid Italiaans Raaigras 
  • DSV/Agristar Tetraploid Italiaansraaigras
  • DLF Groenmix 40% Westerwolds, 40% Italiaans en 20% Engels raaigras
  • Barenbrug Soilcover
  • Bladrammanna

GLB Gewassen

Binnen het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) van de EU geldt voor veel akkerbouwers en ook voor grote maistelers een verplichting in vergroening. Verplicht vanggewas (op zandgrond) na de teelt van mais telt niet mee. Naast mogelijkheden voor onbeheerde akkerranden en inzaai van gewassen die stikstof binden worden vooral veel vanggewassen ingezaaid. Deze moeten voor 1 oktober zijn gezaaid en minimaal 10 weken blijven staan. Het moet een mengsel zijn, waarbij de kleinste soort minimaal 3% is.

Barenbrug BG-4 Superplus | Graszaad voor Smakelijke Weide

89,11 incl. 81,75 excl.

15 kg.

DLF® BG-3 Super | Oranjebandmengsel | Beweiden & Maaien

80,93 incl. 74,25 excl.

15 kg.

DLF® GLB GROENMIX | 80% Italiaans/Westerwolds +20%Gekruisd raaigras | Zakgoed

43,33 incl. 39,75 excl.

15 kg.

DLF® Italiaans Tetraploïd Raaigras | DANERGO | Zakgoed

32,05 incl. 29,40 excl.

15 kg.

DLF® Weide KLAVERMIX/Trifolium pratense+repens (ProRhizo) 30% Rood+ 70% Wit

59,68 incl. 54,75 excl.

5 kg.

DLF® Weide KRUIDEN Basis | Zak

130,53 incl. 119,75 excl.

5 kg.

DLF® WITTE KLAVER/Trifolium repens (ProRhizo) | Zak

65,13 incl. 59,75 excl.

5 kg.

Onze merken

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.