Prijs

Vanggewas


Vanggewas verplicht als u maïs heeft geteeld op zand- of lössgrond.

Op meerdere manieren kan aan deze verplichting voldaan worden:


Advies vanggewas 2021:

Wij hebben meerdere geschikte zaaizaden in ons assortiment om als vanggewas in te zetten, meerdere soorten Italiaanse raaigrassen, rogge, bladrammans enz.
Uit proeven blijkt dat Tetraploid Italiaans raaigras een betere opbrengst geeft dan diploide italiaanse grassen. Vandaar zijn DLF Danergo en Agristar Italiaans de beste en voordeligste keuze!


GLB Gewassen

Binnen het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) van de EU geldt voor veel akkerbouwers en ook voor grote maistelers een verplichting in vergroening. Verplicht vanggewas (op zandgrond) na de teelt van mais telt niet mee. Naast mogelijkheden voor onbeheerde akkerranden en inzaai van gewassen die stikstof binden worden vooral veel vanggewassen ingezaaid. Deze moeten voor 1 oktober zijn gezaaid en minimaal 10 weken blijven staan. Het moet een mengsel zijn, waarbij de kleinste soort minimaal 3% is.

  • GLB AgriStar Mix
  • GLB Barenbrug Soilcover
  • GLB DLF vergroeningsmengsel
  • GLB Bladrammanas
     

AgriStar* GLB-Italiaans- 97% + Engels- raaigras 3% Mix | Zak 25 kg

58,59 incl. 53,75 excl.

25 kg.

AgriStar* STRUCTUUR COVER (voor opkomst) MAIS | Zak 25 kg

94,29 incl. 86,50 excl.

25 kg.

AgriStar* UNDERCOVER (na opkomst) MAIS | Zak 25 kg

50,41 incl. 46,25 excl.

25 kg.

DLF® BG-3 Super | Oranjebandmengsel | Beweiden & Maaien

71,12 incl. 65,25 excl.

15 kg.

DLF® GLB PLUS vergroeningsmix | 97% Italiaans- +3% Engels- raaigras | Zakgoed

43,33 incl. 39,75 excl.

15 kg.

DLF® Italiaans Raaigras | DANERGO | Zakgoed

31,07 incl. 28,50 excl.

15 kg.

Onze merken

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.