Prijs

Vanggewas verplicht als u maïs heeft geteeld op zand- of lössgrond.

Op meerdere manieren kan aan deze verplichting voldaan worden:

 1. Door onderzaai, na op opkomen van de mais, op gelijktijdig zaaien met de mais
 2. Voor 30 oktober wintergraan telen dan als hoofdteelt gebruikt wordt in 2021
 3. Voor 1 oktober na het oogsten van de mais:

Italiaans Raaigras: Tetraploïd of Diploïd?

Dit jaar is er minder vanggewas ondergezaaid dan in 2019. Minder goede resultaten met onderzaai vorig jaar, maar ook het droge weer zijn hiervan de voornaamste redenen. Veel melkveehouders zullen derhalve na de oogst van de maïs alsnog een vanggewas zaaien. Ten Have Seeds zaaide eind september 2019 een proefveld in met als doel een antwoord te vinden op de vraag: Welk vanggewas levert na maïs de hoogste eiwitopbrengst in het opvolgende jaar?
Tetraploïd Italiaans gaf een iets hogere verse opbrengst in kg/ha. Suikers +7%, VEM + 6% en RE +3%.

Als opbrengst doorslaggevens is heeft Tetraploïd Italiaans de voorkeur boven Diploïd Italiaans

 • DLF Danergo Tetraploid Italiaans Raaigras  Topopbrengst in DS en voedingswaarde
 • Ten Have Agristar Tetraploid Italiaansraaigras - Topopbrengst in DS en voedingswaarde
 • U kunt ook kiezen voor blijvend grasland mengsels van Barenburg of DLF

GLB Gewassen

Binnen het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) van de EU geldt voor veel akkerbouwers en ook voor grote maistelers een verplichting in vergroening. Verplicht vanggewas (op zandgrond) na de teelt van mais telt niet mee. Naast mogelijkheden voor onbeheerde akkerranden en inzaai van gewassen die stikstof binden worden vooral veel vanggewassen ingezaaid. Deze moeten voor 1 oktober zijn gezaaid en minimaal 10 weken blijven staan. Het moet een mengsel zijn, waarbij de kleinste soort minimaal 3% is.

 • Agristar TERRA Cover - GLB vanggewas
 • Barenbrug GLB Soilcover
 • DLF GLB vergroeningsmengsel
 • GLB Bladrammanas
   

Agristar TERRA COVER | GLB-Vanggewas | Zak 25 kg

54,23 incl. 49,75 excl.

25 kg.

DLF® Italiaans Raaigras | DANERGO | Zakgoed

32,54 incl. 29,85 excl.

15 kg.

Onze merken

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.