Prijs

Openbaar Groen

Middelengebruik als Hovenier bij derden! Verbod op vermijdbaar gebruik gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw.

Sinds 31 maart 2016 geldt er een verbod op professioneel gebruik van alle gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen buiten de landbouw.
Per 1 november 2017 geldt dit verbod ook voor de onverharde oppervlakken. In de wet staat:het is een professionele gebruiker niet toegestaan om gewasbeschermingsmiddelen toe te passen buiten de landbouw.

Een hovenier, bedrijven, gemeenten, waterschapen ezn. mogen geen gebruik maken van gewasbeschermingsmiddelen als zij zelf geen gewassen/planten opkweekt !

Op het besluit zijn ook uitzonderingen van kracht:

1. Specifieke locaties:

 • locaties waar het gebruik van open vuur of draaiende motoren niet is toegestaan;
 • het gebied van vliegvelden dat wordt gebruikt voor het opstijgen, landen en taxiën van vliegtuigen, inclusief het gebied dat wordt gebruikt voor laden, lossen en onderhouden van vliegtuigen;
 • spoor-, metro en trambanen, voor zover het betreft:het ballastbed bestaande uit een laag steenslag waarin zich de railconstructie bevindt, of;inspectie- of schouwpaden gelegen binnen de veiligheidszone;
 • locaties waar scherpe munitie of explosieven in de bodem aanwezig zijn of kunnen zijn
 • locaties waar prikkeldraadrollen zijn aangebracht voor Defensiedoeleinden.
 • locaties waar een elektrische installatie voor hoogspanning aanwezig is waarvan delen niet of onvoldoende zijn beschermd tegen directe of indirecte aanraking.
 • voor het behandelen van stobben in, op of langs weg- en waterbouwkundige constructies, indien door mechanisch verwijderen de stabiliteit van deze constructie in gevaar komt.
 • terreinen met een specifieke botanische waarde, waar het publiek ten minste twee maanden per jaar tegen betaling toegang heeft, met uitzondering van de verharde oppervlakken.

2. Specifieke onkruiden en plagen als uitzondering;

 • duizendknoop: Japanse duizendknoop (Fallopia japonica), Sachalinse duizendknoop (Fallopia sachalinensis), bastaard duizendknoop (Fallopia x bohemica), Afghaanse duizendknoop (Persicaria wallichii) en kruisingen;
 • ambrosia (Ambrosia species);
 • eikenprocessierups (Thaumetopoea processionea);
 • bastaardsatijnrups (Euproctis chrysorrhoea);
 • buxusmot (Cydalima perspectalis);
 • fluweelboom/azijnboom (Rhus species);
 • hemelboom (Ailanthus altissima);
 • Pontische rododendron (Rhododendron x superponticum);
 • Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina);
 • eik (Quercus species) met uitzondering van Quercus robur en Quercus petraea;
 • esdoorn (Acer species) met uitzondering van Acer campestre;
 • witte abeel (Populus alba);
 • grauwe abeel (Populus x canescens);
 • zuurbes (Berberis species), niet zijnde Berberis vulgaris;
 • robinia (Robinia pseudoacacia);
 • rimpelroos (Rosa rugosa);
 • dwergmispel (Cotoneaster species) met uitzondering van Cotoneaster integerrimus;
 • knolcyperus (Cyperus esculentus), en
 • trosbosbes (Vaccinium corymbosum en hybriden).

3. Uitzondering voor middelen op de RUB lijst;

Een gewasbeschermingsmiddel met een laag risico of een biologisch gewasbeschermingsmiddel voor zover deze voor het desbetreffende gebruik beschikbaar is, enkele middelen met deze classificatie zijn: Xentari, Serenade, Flipper, Kumulus, VBC Ultra, NeemAzal-T/S, Thiovit Jet, Vacciplant, Zwavel.

Ook de middelen op de RUB lijst mogen gebruikt worden. Hierop staat bijvoorbeeld Zout als onkruidbestrijdingsmiddel.
Ook de RUB lijst staan middelen die niet ingedeeld zijn als gevaarlijk voor het aquatische milieu of die een prioritaire gevaarlijke stof bevat.

Gazon, Sportvelden, Greens..

Sportvelden, golfbanen en gazons vragen om een deskundige verzorging en professionele aandacht. Zo zorgt u ervoor dat uw sportvelden optimaal bespeeld kunnen worden en deze toch van een uitstekende kwaliteit blijven. Ook uw gazon dient er natuurlijk op een nette manier bij te liggen. Met behulp van onze meststoffen en gewasbeschermings- middelen zorgt u voor een degelijke aangroei en heeft u zo min mogelijk last van plagen en ziekten. Voor de toepassing van gewasbeschermings-middelen maakt het verschil of dat u particulier of professional bent. Voor beide hebben wij de juiste middelen en de kennis om het juiste effect te bereiken. Voor particulier gebruikt kunt u ook kijken onder Huis en Tuin!

Onkruid in gazons en sportvelden:

 • Luxan Primstar® in 40 ml / 75 ml / 125 ml : dosering 19 ml in 5 liter water voor 100m2
 • Bayer Gazonnet Ultra in 40 ml: dosering 19 ml. in 5 liter water voor 100m2
 • Dow Primstar in 1 en 5 liter verpakking, alleen met Licentie!
  De middelen AA-mix, MIXTURE en DICAMIX zijn niet meer toegelaten.

Insekten in openbaar groen en tuin:

 • Buxusmot:  Decis Concentraat of Spray, Karate Garden of Spray, Pyrethrum Concentraat.
  Voor professioneel gebruikt met licentie: Decis of XenTari.

Graszaden

Natuurlijk beschikken we ook over de benodigde graszaden van verschillende leveranciers om u gazon, sportveld of greens er perfect te laten uitzien. Voor gazon zijn de mengsels SV7, Speelgazon en Siergazon geschikt.  Voor sportvelden SV7 en SV8.

MOSSKADE® tegen algen, levermos en mossen

19,95 incl. 16,49 excl.

1 liter

PERLKA® Kalkstikstof 19.8N | Zakgoed

20,99 incl. 17,35 excl.

25 kg.

Culterra® | NPK 10+4+6 | Koemestkorrel

22,99 incl. 19,00 excl.

25 kg.

BSi® SUPER GAZON | NPK 6+3+13 +Mgo +2Fe | 20 kg

24,99 incl. 20,65 excl.

1 st.

NEMASYS® H | Heterorhabditus bacteriophora | 50 miljoen

28,98 incl. 23,95 excl.

1 st

ROUNDUP® Evolution | Herbicide | Glyfosaat

33,99 incl. 28,09 excl.

1 liter

NEMASYS® L | Steinernema Kraussei | 50 miljoen

36,93 incl. 30,52 excl.

1 st

VBC Ultra | insecticide/acaricide

40,84 incl. 33,75 excl.

5 lt.

PRIMSTAR® SC | Herbicide | Fluroxypyr-methyl + Florasulam

51,67 incl. 42,70 excl.

1 lt.

ULTIMA onkruid en mos Concentraat

59,97 incl. 49,56 excl.

3 liter

Imex GLYFOSAAT-360SL | Herbicide

78,95 incl. 65,25 excl.

5 liter

TopBuxus HEALTH-MIX | 200 tablets | emmer 2 kg

79,99 incl. 66,11 excl.

1 st.

Onze merken

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.