Middelen Appel en Peer, VT, MRL en Planet Proof

Update 24-maart-2020 - Bijgaand overzicht van de gangbare GBM-middelen in Appel en Peer

Gebruik gewasbeschermingsmiddelenveilig, Lees voor gebruik altijd eerst het Wettelijk gebruiksvoorschrift
Op onderstaande informatie is onze disclaimer van toepassing.

VT en MRL in dagen, Dosering per hectare
Planet Proof: = 1 Bonuspunt  = 1 Maluspunt

Merknaam / doel / werkzame stofVT EU/NLMRL =0
in dagen
Dosering/
Hectare
Planet
Proof
AFFIRM® 10WG | Insecticide | Emamectine benzoaat333 kg
AGIL® 100EC | Herbicide | Propaquizofop30-1,5 liter 
APOLLO 500SC | Acaricide |  Clofentezin35?0,4 liter 
ATILLA® 85WP | kaliumwaterstofcarbonaat--7.9 kg
AZ 500 SC | Herbicide | Isoxaben--0.3 liter
BATAVIA® 100SC  | Insecticide | Spirotetramat21701.8 liter
BELLIS® WG  | Fungicide | Pyraclostrobin+Boscalid7-0.8 kg 
BREVIS® 150 | Groeiregulator 60601,1-2,25
BLOSSOM Protect --1-1,15
CALYPSO® 480SC | Insecticide | Thiacloprid14900.375 ap
0.30 Peer
CANTACK® 164SC | Acaricide | Acequinocyl30300.9 liter 
CAPTOSAN 80WG | Fungicide | Captan28 einde bloei1.8 kg 
CAPTOSAN 500SC | Fungicide | Captan28 einde bloei2,8 liter 
CARPOVIRUSINE Plus SC | Biologisch insecticide | Cydia Pomonelle granulose virus 1 x 10(13)gv/l111 liter
CHORUS 50WG  | Fungicide | Cyprodinil21750.4-0.6
CORAGEN® 200SC | Insecticide | Rynaxypyr®14700.175 liter 
CYFLAMID 050EW  | Fungicide | Cyflufenamid14280.5 liter 
DELAN DF® 70WG  | Fungicide | Dithianon421000.425 kg 
DELAN® PRO  | Fungicide | Dithianon+Kaliumfosonaten353652.5 liter
DITHANE® 75DG | Fungicide | Mancoceb28?2 kg
ENVIDOR® 240SC | Acaricide | Spirodiclofen1495 
ETHREL A 480 | Groeiregulator | Ethefon

appel 10
peer 60

na
dunning

0.1-0.5
liter

 
EXILIS® 20SL | Groeiregulator |      6-benzyladenine90?3.75-7.5 
FABAN® | Fungicide | Dithianon+Pyrimethanil561001.2 liter 
FLINT 50WG | Fungicide | Trifloxystrobine1435 0.1 kg
FLiPPER® vloeibaar | Biologisch Insecticide en Acaricide1-10-12
liter
FOLICUR® 25WG | Fungicide | Tebuconazool1490 
FOLICUR® 430SC | Fungicide | Tebuconazool 1490appel 0,30
peer 0,24
DuPont™ FONTELIS®  | Fungicide | Penthiopyrad21901.125 liter
FUSILADE Max 125EC | Herbicide | Fluazifop-p-butyl28-1-3 liter
FRUITONE® 075SL | Groeiregulator | 1-naftylazijnzuur7?0.25 liter
GAZELLE® 20SG | Insecticide | Acetamiprid1490appel0.375
peer 0.30
GIBB Plus SL -?0.5-1 liter 
Globaryl 100 SL -?1-2 liter 
HARPUN® 100EC | Insecticide | PyriproxyfenBBCH751 litter 
Isomate CLR --800-1000
KARMA 85SP   | Fungicide | Kalium waterstofcarbonaat115 kg
KERB™ Flo 400SC | Herbicide | Propyzamide--2,5 liter
zwartstrook
 
Kudos 55?1,25 kg 
KUMULUS 80DF  | Fungicide | Spuitzwavel   
KYLEO® | Herbicide | Glyfosaat+ 2,4-D30-5 liter
LATE-VAL® 100SL | Groeiregulator | 1-naftylazijnzuur770.15 liter
Luna Care283653 kg
Luna® EXPERIENCE  | Fungicide | Fluopyram+Tebuconazool14900.75 liter
Luna® PRIVILEGE  | Fungicide | Fluopyram14700.1-0.15 liter
MADEX TOP SC   | Biologisch insecticide | Cydia pomonella granulose virus V15 (CpGV V15)(3,0 * 1013 CpGV V15/L) | 500 ml.110.05-0.10
liter
MAXCEL 20SL   | Groeiregulator | 6-benzyladenine90?appel 7,5
peer 10 lt.
 
MALVIN 80WG | Fungicide | Captan28einde bloei  
MERPAN 80WG | Fungicide | Captan28einde bloei1.8 kg 
Merplus283652 liter
MOVENTO® 150OD | Insecticide | Acaricide | Spirotetramat21700.75-1.00
NEEMAZAL 010EC T/S | Insecticide | Azadirachtin-?3 liter
NIMROD® 250EC | Fungicide | Bupirimaat14560.5-0.75 
NOVAGIB™ 10L| Groeiregulator | Gibberellins A4+A7 -?1.2-2 liter 
Perlan--0.3-0.6 lt 
PIRIMOR® 50WG | Insecticide | Pirimicarb14 einde bloei0.5 kg
Pomax3?1,6 liter
PROMALIN® | Groeiregulator | GA4/7 + 6BA  | 500 ml--0.25 liter 
RAK 3 + 4--500 st 
REGALIS® Plus 10WG | Groeiregulator | Prohexadion-calcium | 3,5 kg.55560.75-2.5 kg 
REGULEX® 10 SG   | Groeiregulator | 100 gram--appel 50-100gr
peer 150 gr
 
SAFIR 50WG | Fungicide | Fludioxonil3750.4 kg
SCALA® 400EC | Fungicide | Pyrimethanil561000.75 liter 
SCELTA® 200SC | Acaricide | Cyflumetofen14?1 liter 
SCORE® 250EC | Fungicide | Difenoconazool28650.225 liter 
SERCADIS 300SC | Fungicide | Fluxapyroxad35900.3 liter 
SIVANTO PRIME® 200SL | Insecticide | Flupyradifurone141000.4-0.9 liter
SERENADE SC vloeibaar   | Biologisch Fungicide | Bacillus subtilis QST 713008 liter
SORIALE® | Fungicide | Fosfonaten353651,86 liter
STEWARD 30WG | Insecticide | Indoxacarb7700.17 kg 
STROBY 50WG | Fungicide | Kresoxim-methyl | 600gr28420.2 kg 
SURROUND® WP 12.5 kg. --30 kg
SWITCH WG | Fungicide | Fludioxonil+Cyprodinil3750.8 kg 
SYLLIT FLOW 450SC | Fungicide | Dodine60?1,7 liter 
TEPPEKI 50WG | Insecticide | Flonicamid | 0,5kg2112 mm vruchtmaat0.14 kg 
THIOVIT Jet  | Fungicide | Spuitzwavel--2.5-7.5 kg
TOPAZ® 100EC | Fungicide | Penconazool14280.25 liter
TOPPER ST 10 tabletten | Groeiregulator212112 tablet 
TRIDEX 75DG | Fungicide | Mancoceb56?2 kg
U46 M-Fluid-500 | Herbicide | Mcpa--1,8 liter
XENTARI® WG  | Biologisch Insecticide | Bacillus thuringiensis subsp. aizawai77appel 1.5 kg
peer 1.2 kg
VACCIPLANT® 45SL  | Biologisch Fungicide | Laminarin--0.75-1 liter
VALIOSO®  ST Tablet 10 x7.5 gram | Groeiregulaor--6 tablet
VERTIMEC PRO® 018EC | Acaricide |Abamectine28280.5 liter
Mega® 2,4-D-amine | Herbicide | 2.4-D--2 liter

 

 

Onze merken

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.