woensdag 13 mei 2020

Vrijstelling Tracer en Exirel 2020 in Kers, Druif, Braam, (Pruim)

Minister van Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verleent een tijdelijke vrijstelling binnen de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden voor het middel Tracer ter bescherming van de onbedekte teelt van kers en druif en de bedekte teelt van braam tegen de suzuki-fruitvlieg.

De vrijstelling voor Tracer in de teelt van kers gaat per direct in en vervalt op 15 augustus. In de onbedekte teelt van druif mag het middel tussen 15 juli en 30 oktober worden toegepast en in de teelt van braam tussen 1 augustus en 28 november.


BIJLAGE: WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT TRACER (12567)

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als insecticide door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied

Te bestrijden organisme

Dosering (middel) per toepassing

Maximale dosering (middel) per toepassing

Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus

Minimum interval tussen toepassingen in dagen

Veiligheidstermijn in dagen

Kers (onbedekte)

suzuki-fruitvlieg

0,02%

200 ml/ha

2

7

7

Druif (onbedekte)

suzuki-fruitvlieg

0,02%

160 ml/ha

4

7

14

braam (bedekte)

suzuki-fruitvlieg

0,02%

200 ml/ha

2

10

3

Overige toepassingsvoorwaarden

Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen bij het mengen en laden en het toepassen van het middel.

Draag handschoenen bij werkzaamheden aan behandeld gewas in de teelt van braam.

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing van het middel in de teelt van kersen in percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik gemaakt wordt van:

  • een techniek uit tenminste de klasse DRT99, of

  • een techniek uit tenminste de klasse DRT97,5 in combinatie met suzuki-fruitvlieggaas, of

  • een techniek uit tenminste de klasse DRT97,5 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 450 centimeter, gemeten vanaf het midden van de laatste bomenrij of de laatste boom in de rij tot aan de insteek van de sloot, of

  • een techniek uit tenminste de klasse DRT95 in combinatie met suzuki-fruitvlieggaas en regenkappen, of

  • een techniek uit tenminste de klasse DRT90 in combinatie met suzuki-fruitvlieggaas en regenkappen en een teeltvrije zone van tenminste 450 centimeter, gemeten vanaf het midden van de laatste bomenrij of de laatste boom in de rij tot aan de insteek van de sloot.

Vrijstelling Exirel 2020

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 7 mei 2020, nr. 20133968, houdende tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter bescherming van de onbedekte teelt van kers, pruim, blauwe bes en druif tegen suzuki-fruitvlieg (Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de onbedekte teelt van kers, pruim, blauwe b

Onze merken

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.