vrijdag 10 september 2021

Bezem door de middelenkast in Overijssel

Actie ‘Bezem door de middelenkast’ in Overijssel

Deelnemers aan Boeren voor Drinkwater, loonwerkers en agrariërs in plantaardige sectoren in Overijssel kunnen van september tot en met december 2021 kosteloos en anoniem restanten van niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddelen inleveren. Dan vindt de actie ‘Bezem door de middelenkast’ plaats. 

H. van Namen BV steunt de ‘bezemactie’ en werkt hier graag aan mee. Klanten van ons die zich hiervoor aanmelden, zal door een van onze adviseurs bezocht worden. Tijdens dit bezoek inventariseren we welke middelen afgevoerd kunnen worden. Vervolgens haalt een erkende afvalinzamelaar deze middelen op. CLM voert deze actie uit, in samenwerking met regionale gewasbeschermingsadviseurs en teeltspecialisten en in opdracht van de Provincie Overijssel, Waterschap Vechtstromen, Waterschap Drents Overijsselse Delta en Vitens.

Meer informatie over de ‘bezemactie’ vindt u op de website www.bezemdoordemiddelenkast.nl. Hier kunt u zich ook aanmelden

Met de ‘Bezem door de middelenkast Overijssel’ kunt u kosteloos, anoniem en laagdrempelig uw restanten van niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddelen laten ophalen door een erkende afvalinzamelaar bij u op het bedrijf. Deelnemers aan Boeren voor Drinkwater en agrariërs in de plantaardige sector in Overijssel kunnen hieraan meedoen! [Naam distributeur/adviseur] steunt de ‘bezemactie’ en werkt hier graag aan mee. Klanten van [naam distributeur/adviseur] die zich hiervoor aanmelden, zullen wij bezoeken. Aanmelden kan tot 24 oktober 2021, via www.bezemdoordemiddelenkast.nl.

 

Deelname

De ‘bezemactie’ is bedoeld voor deelnemers aan Boeren voor Drinkwater en voor alle plantaardige land- en tuinbouwbedrijven in Overijssel. Bent u deelnemer aan Boeren voor Drinkwater? Of heeft of had u een bedrijf in de sector akkerbouw, bollenteelt, boomteelt, fruitteelt, glastuinbouw of vollegrondsgroenten? Dan kunt u met deze actie meedoen! Ook loonwerkers kunnen zich aanmelden. Er is beperkt ruimte en vol is vol, dus wees er snel bij! Deelname gaat op basis van volgorde van aanmelding. Wanneer u zich aanmeldt als het maximale deelnemersaantal is bereikt, dan komt u op een reservelijst te staan.

 

Looptijd

Van september t/m november 2021 vinden de bezoeken in het kader van de ‘Bezem door de middelenkast Overijssel’ plaats. U kun zich tot 24 oktober 2021 aanmelden voor deze actie, kijk hiervoor op www.bezemdoordemiddelenkast.nl/overijssel.

Hoe werkt het?

Binnen een maand na uw aanmelding neemt een gewasbeschermingsmiddelenadviseur contact met u op om een bedrijfsbezoek in te plannen. U kunt bij aanmelding aangeven of u voorkeur heeft voor een bepaalde organisatie, zoals uw vertrouwde adviseur. Tijdens het bedrijfsbezoek bekijkt u samen met de adviseur uw gewasbeschermingsmiddelenkast. Met behulp van de digitale CLM-bezemtool kan de adviseur, op basis van de toelatingsnummers die u voorleest, snel zien of de middelen zijn toegelaten of niet. Op de (restanten van) niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddelen die u wilt laten afvoeren, wordt een sticker met bezem-logo geplakt. Zodoende is voor de chauffeur van de afvalinzamelaar duidelijk welke middelen meekunnen en welke niet.

U ontvangt van de adviseur een zogenoemde ‘bezembon’, waarop het aantal kilogrammen af te voeren middelen staat vermeld. Dit is tevens uw deelnamebewijs. Binnen twee maanden na het bezoek van de adviseur komt een erkende afvalinzamelaar bij u op het bedrijf om de middelen kosteloos op te halen. Let op: biociden, meststoffen etc. vallen niet onder de ‘bezemactie’, alleen gewasbeschermingsmiddelen worden afgevoerd.

 

Organisatie

Het project ‘Bezem door de middelenkast Overijssel 2021’ wordt gefinancierd door Provincie Overijssel, Vitens, Waterschap Vechtstromen en Waterschap Drents Overijsselse Delta. Ook is een aanvraag voor een tegemoetkoming in de afvoer- en verwerkingskosten ingediend bij de Stichting Opruiming Restanten Landbouwbestrijdingsmiddelen (STORL), waarin de gewasbeschermingsmiddelenindustrie is verenigd.

 

Meer informatie

Heeft u vragen en/of opmerkingen? Kijk op www.bezemdoordemiddelenkast.nl of bel naar de ‘bezemfoon’ op telefoonnummer 0345 - 470 745. U kunt ook een e-mail sturen naar: bezemoverijssel@clm.nl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze merken

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.