zaterdag 18 maart 2017

Vernietigen vanggewas op maispercelen

Vanaf half maart:

Vanggewassen beperken de uitspoeling van mineralen door deze vast te leggen en het vanggewas. Tevens zorgt het voor een goed gehalte aan organische stof, belangrijk bij continue teelten.
Als we half maart gepasseerd zijn wordt het tijd om het vanggewas mechanisch of chemisch te vernietigen omdat het vocht gaat onttrekken aan de bodem.

Advies Chemisch

  • 2- 4 liter Matos Extra 480 per hectare
  • 2 - 4 liter Roundup 480 Ultimate
  • 3 - 5 liter Touchdown Quattro 360SL

Chemische vernietiging heeft de voorkeur omdat dit de grond niet belast en de afsterfing het snel in werking treed en de vochtopname door de plant meteen stopt.
Bij natte percelen kan nog gewacht worden met behandelen omdat het hier een voordeel kan zijn dat het vanggewas nog vocht aan de bodem onttrekt!

Nieuwe formulering Matos Extra:

Dit is een hogere geconcentreerde en vriendelijkere formulering (tallowanine vrij). Matos Extra heeft geen gevarenpictogrammen op het etiket. Het bevat een blend van uitvloeiers van natuurlijke oorsprong. Deze formulering maakt het mogelijk om de effectiviteit van de oude formulering te behouden en daarbij tot een hoger gehalte glyfosaat per liter te kunnen komen. Matos Extra geeft geen schuimvorming in de tank

 

 

Onze merken

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.