donderdag 11 oktober 2018

Toelating Mogeton komt te vervallen

Toelating Mogeton in Nederland komt te vervallen

Registratie actieve stof quinoclamine in Europa niet langer verdedigbaar

Tijdens het Europese herregistratieproces van quinoclamine, de actieve stof van Mogeton, is gebleken dat het helaas niet mogelijk is om deze actieve stof voor de komende jaren beschikbaar te houden. De aanvullende vragen die tijdens het proces zijn gesteld, zijn van dien aard dat het onmogelijk blijkt om hiervoor tijdig en passende data aan te leveren. Als gevolg hiervan is het besluit genomen om de Europese aanvraag tot herregistratie stop te zetten. Daarmee eindigt zowel de Europese actieve stof toelating als de producttoelating van Mogeton in Nederland per 31 december 2018.

Wij betreuren dit omdat hiermee een unieke oplossing voor een specifiek probleem komt te vervallen. Het Ctgb heeft de volgende, voor de markt ruime en goed hanteerbare, respijttermijnen vastgesteld:

Aflevertermijn: 30 juni 2019
Opgebruiktermijn: 30 juni 2020

 

Onze merken

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.