woensdag 24 januari 2018

Basta® 200 alsmede Finale® SL14: geen herregistratie in EU

Geen EU-Her- registratie voor Basta en Finale

Intrekking toelating BASTA 200 en FINALE 14 SL

 

Graag informeren wij u over het intrekken van het verzoek tot herregistratie van de actieve stof glufosinaat-ammonium in de Europese Unie. Dit bericht hebben wij van Bayer ontvangen.

Met dit bericht willen wij u ervan op de hoogte brengen dat Bayer zich helaas genoodzaakt heeft gevoeld om de aanvraag voor herregistratie van de werkzame stof glufosinaat-ammonium in de Europese Unie in te trekken. Dit heeft directe negatieve gevolgen voor de toelating van de producten Basta en Finale en heeft daarmee ook een direct effect op de onkruidbestrijding en loofdoding in de Nederlandse land- en tuinbouw.
Het besluit is genomen op meerdere gronden: enerzijds omdat de herregistratie tot verwachte aanzienlijke beperkingen in de toepasbaarheid zou leiden, anderzijds vanwege de aanhoudende tegenstelling tussen de op gevaar gebaseerde gewasbeschermingsmiddelen wetgeving en de op risico gebaseerde MRL wetgeving. Dit zorgt ervoor dat het klimaat voor verdere investering in het vervolgen van de Europese herregistratie van glufosinaat-ammonium te onzeker is geworden, wat nog is versterkt door de recente beslissing van de toelatingsautoriteiten in Frankrijk en Spanje om de toelating voor glufosinaat-ammonium bevattende producten helemaal in te trekken, ondanks de EU-goedkeuring voor de werkzame stof. Bovendien kan in Duitsland momenteel geen glufosinaat-ammonium bevattend product op de markt worden gebracht vanwege een enorme vertraging in het Duitse toelatingsproces.

Deze elementen tezamen hebben ervoor gezorgd dat Bayer zich gedwongen voelt om alle toelatingsactiviteiten voor glufosinaat-ammonium in de EU te staken en de aanvraag voor herregistratie in te trekken.

We willen benadrukken dat deze beslissing niet gebaseerd is op een wijziging van de risico evaluatie. Bayer blijft ervan overtuigt dat glufosinaat-ammonium bevattende producten geen schadelijke effecten hebben op de gezondheid van mens of dier noch dat het onaanvaardbare effecten heeft op het milieu mits deze gebruikt worden volgens de instructies op het etiket.

Op dit moment hebben we nog geen informatie over de precieze aflever- en opgebruiktermijn. Deze zullen pas over enige tijd worden afgegeven als de Europese en lokale besluitvorming is afgerond, maar voor de officiële expiratiedatum van 31 juli 2018. We zullen u natuurlijk informeren zodra we meer weten.

 

 
 
 

 

 

 

 

Onze merken

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.